Willen Nederlandse moslims de sharia?

GEERT WILDERS ZEI het echt, daar in de Tweede Kamer: driekwart van de moslims in Nederland vindt de sharia belangrijker dan de Nederlandse wetten.

Oei. Dus drie op de vier moslims willen het met 80 stokslagen bestraffen als je op het terras alcohol drinkt, en van dieven de rechterhand afhakken (bij recidive volgt de linkervoet). Drie op de vier moslims! Onder de moslims die ik ken, zitten ze in elk geval niet.

BxwpCwNIQAA_viC.jpg largeHoe de praatjes in de wereld komen. Een andere ‘op onderzoek gebaseerde’ uitspraak van Wilders – dat de meeste Nederlandse moslims achter de jihad staan – werd vanochtend al direct weersproken door de onderzoekers zelf. Het cijfer ging over iets heel anders. En het ging niet eens om echt onderzoek, maar om een enquête voor de NCRV.

Maar die liefde voor de sharia dan?

Wilders’ driekwart gaat terug op een recente studie die vaker op moslimfobe blogs wordt aangehaald, een overigens alleszins fatsoenlijk enquêteonderzoek onder 9000 christenen en Marokkaanse en Turkse allochtonen in zes Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, België en Nederland.

Dik 150 vragen kregen die om de oren. Van ‘eet u wel eens halal’ tot ‘wat is uw hoogst genoten opleiding’; en van ‘heeft u ook kinderen’ tot ‘vindt u joden te vertrouwen’. Allemaal om de zes landen beter met elkaar te kunnen vergelijken: in welk land lukt de integratie het best?

En ja: daar kwam inderdaad de vraag der vragen. Nummer 144: ‘De regels van de Koran zijn belangrijker dan de wetten van [naam land]’. En of men het daarmee eens was.

Huh? Maar de sharia dan? De stokslagen, stenigingen, afgehakte handen? Helaas voor Geert: het woord ‘sharia’ kwam in het onderzoek helemaal niet voor. En de ‘regels van de Koran’ naleven is toch echt wat anders. Een katholiek die de ‘regels van de kerk’ naleeft, wil ook niet meteen dat de paus weer aan de macht komt en ketters op de brandstapel komen.

In de vragen onmiddellijk daarvóór hadden de moslims bovendien moeten aangeven hoe vaak ze naar de moskee gingen, halal aten en of ze vastten tijdens de ramadan. Ze waren dus ‘geprimed’, zoals dat heet: aangesproken op het naleven van de leefregels van hun geloof. Het zou wel heel gek zijn als ze direct daarna zeiden: ach, als puntje bij paaltje komt, vind ik de regels van de koran helemaal niet belangrijk.

Dan vallen de uitkomsten nog mee. In Nederland bleek 70 procent (niet driekwart!) van de bevraagde moslims de koranregels belangrijker dan de wet te vinden. Dat was trouwens evenveel als in België, en iets minder dan in Frankrijk en Oostenrijk.

En, frappant: ook van de ondervraagde christenen stelde één op de zes mensen de regels van de Bijbel boven de Nederlandse wet. Zouden die soms de inquisitie terug willen?

Natuurlijk niet. Wat Wilders en zijn kudde bangeriken steeds maar ontgaat, is dat er niet zoiets bestaat als één islam. Godsdienst komt voort uit de maatschappij die haar voortbrengt, in plaats van omgekeerd. Vandaar dat een Christen in de Amerikaanse bible belt heel andere denkbeelden heeft dan een Christen in de Randstad.

De olifant in de kamer is dat de meeste Nederlandse moslims gewoon naar RTL kijken, klagen over het weer en hun boodschappen doen bij de Jumbo. Het zijn soms net Nederlanders, die moslims (er schijnen er zelfs bij te zitten die dat wettelijk ook zíjn).

Wilde dat kwartje nu maar eens vallen, daar achter de blanke top der duinen.

 

Naschrift: inmiddels heeft ook Ruud Koopmans in Trouw zijn afkeuring uitgesproken over de opmerking van Wilders. ‘De regels van de koran gelijkstellen aan de sharia, vind ik een overdrijving’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s